Prin aceste serviciu, HR Expert vă oferă posibilitatea de a evalua obiectiv şi aprofundat competenţele personalului (angajat sau viitor angajat) de nivel de executie sau managerial.

Centrul de evaluare este un instrument important de diagnoză deoarece grupează competenţele unei persone pe anumite dimensiuni şi apoi identifică pentru fiecare dimensiune în parte comportamentele, evidenţiind atât punctele forte precum şi nevoile de dezvoltare.

Centrul de evaluare presupune simularea cât mai aproape de realitate, a condiţiilor de muncă solicitate de un post de lucru anume, accentuându-se punctele cheie sau nevralgice pentru obţinerea performanţei în postul respectiv. Evaluarea porneşte de la comportamentele implicate de postul de muncă respectiv, iar participanţii la centrul de evaluare vor parcurge diverse activităţi şi exerciţii precum: discuţii în grup, jocuri de rol, interviuri structurate, testare psihoaptitudinală, exerciţii de simulare şi prezentări. Varietatea tehnicilor folosite permite evaluarea candidatului pe o arie largă de competenţe relevante pentru postul în cauză.

Metodologia şi instrumentele de lucru sunt dezvoltate în concordanţă cu nivelul de educaţie al categoriei de evaluat, ţinând cont de gradul de dificultate (cu scopul discriminării intra-grup) şi precizie tehnică (ex: fidelitate, validitate empirică etc).